1. Quyển sách bán chạy nhất thế giới
2. Quyển sách có số độc giả lớn nhất và được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất
3. Kinh thánh – Quyển sách hợp thời nhất
4. Quyển sách quyền năng, quan trọng và giá trị nhất
5. Quyển sách nói về Thiên Chúa hay nhất
6. Quyển sách nói về bạn hay nhất
7. Quyển sách nói về quá khứ và tương lai chắc chắn nhất

Người chạm vào bạn và bạn ngộ đạo
Mật ngữ được ngài gửi tới bạn...

Gửi thông tin

LIÊN HỆ